19/04/2021 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán ca
怨歌

Tác giả: Tưởng Duy Hàn - 蔣維翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 11:33

 

Nguyên tác

百尺珠樓臨狹斜,
新妝能唱美人車。
皆言賤妾紅顏好,
要自狂夫不憶家。

Phiên âm

Bách xích châu lâu lâm hiệp tà[1],
Tân trang năng xướng mỹ nhân xa.
Giai ngôn tiện thiếp hồng nhan hảo,
Yếu tự cuồng phu bất ức gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu trăm xích bên đường phố chính
Điểm trang xong người đẹp hát hay
Ai cũng nói thiếp đầy nhan sắc
Nhưng chồng điên chẳng chút nhớ nhà
[1] Khu phố sầm uất, thường thường chỉ những nơi chốn phong lưu có trà đình, tửu điếm, thanh lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Duy Hàn » Oán ca