03/08/2020 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự sự 2

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 25/08/2009 21:06

 

Ta sinh ra gặp buổi nhiễu nhương
Bất lương bàn luận chuyện hiền lương
Thi sĩ cúi đầu làm binh sĩ
Thơ-quốc-doanh cười cợt thơ Đường

Lên năm, ta đã biết đào trùng
Móc vào lưỡi lội sình câu cá
Nên tuổi ba mươi giống họ Khương
Móc thơ phú mà câu thiên hạ

Triều đình mắc câu rơi mặt nạ
Cướp đêm là giặc, cướp ngày quan
Vua chúa mắc câu rơi mặt nạ
Phép nước còn thua cả lệ làng

Thôi, rách vẫn thơm nghèo vẫn sạch
Lại giống người xưa cạn hồ trường
Đất Trích há không còn Lý Bạch
Đến cùng ta đối ẩm văn chương?
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Tự sự 2