01/10/2020 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà tôi có dãy vườn hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:50

 

Nhà tôi có dãy vườn hoa,
Có ba dãy nhãn, có ba dãy vườn,
Dù anh đi sớm, về trưa,
Sao anh chẳng nghĩ dẫy dừa nhà tôi.
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên ai anh buồn.
Anh buồn, anh lại đi buôn.
Còn tiền lấy vợ, anh buồn làm chi?
Khảo dị:
Nhà tôi có dãy vườn hoa,
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa.
Dù anh đi sớm, về trưa,
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi.
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn.
Anh buồn, anh lại đi buôn,
Có tiền lấy vợ, thôi buồn làm chi.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhà tôi có dãy vườn hoa