27/06/2022 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành tây đại ẩn lư khẩu chiếm
城西大隱盧口占

Tác giả: Trình Thuấn Du - 程舜俞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2006 16:37

 

Nguyên tác

宦途四十五年身,
城市羸為大隱人。
竹石安排詩好景,
鳥花團占酒佳賓。
衡門自有安心樂,
聖世何憂抱道貧。
誰道趨時吾計拙,
一閒風味儘吾仁。

Phiên âm

Hoạn đồ tứ thập ngũ niên thân,
Thành thị huy vi đại ẩn nhân.
Trúc thạch an bài thi hảo cảnh,
Điểu hoa đoàn chiếm tửu giai tân.
Hành môn tự hữu an tâm lạc,
Thánh thế hà ưu bão đạo bần.
Thuỳ đạo xu thời ngô kế chuyết,
Nhất nhàn phong vị tẫn ngô nhân.

Dịch nghĩa

Tấm thân bốn lăm năm trên đường làm quan,
Giành được tiếng là dân đại ẩn ở thành thị.
Trúc và đá sắp đặt thành cảnh đẹp cho thơ,
Chim và hoa giữ phần khách quí của tiệc rượu.
Nhà nghèo nhưng có niềm vui vì trong lòng thanh thản,
Sống ở đời thánh nhân này chả có gì đáng lo, tuy nghèo nhưng giữ được đạo.
Ai bảo ta vụng về trong mưu chước xu thời!
Phong vị một chữ nhàn là tất cả lòng nhân ta đó.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Đã bốn nhăm năm vướng nghiệp quan,
Thị thành đại ẩn cốt thân an.
Trúc cao đá phẳng câu thơ thánh,
Hoa thắm chim xanh chén rượu thần.
Sau trước cửa sài thường hưởng lạc,
Xưa nay đời thịnh cứ vui bần.
Ai khuyên xu thế ta đành vụng,
Gió mát trăng trong chính đạo nhân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Thuấn Du » Thành tây đại ẩn lư khẩu chiếm