03/12/2021 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi già tứ phách - đệ tứ phách
悲笳四拍-第四拍

Tác giả: Triệu Loan Loan - 趙鸞鸞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2021 23:04

 

Nguyên tác

行處坐處兮,
思念我鄉曲。
地角天涯兮,
不見我骨肉!
姑亡舅歿兮家傾覆,
逃竄苟活兮被驅逐。
伉儷離背兮何時複?
幸茲陋軀兮得免污辱。
誰為義士兮揮金玉?
歌行路兮妾身贖。

Phiên âm

Hành xứ toạ xứ hề,
Tư niệm ngã hương khúc,
Địa giác thiên nhai hề,
Bất kiến ngã cốt nhục!
Cô vong cữu một hề gia khuynh phúc,
Đào thoán cẩu hoạt hề bị khu trục.
Kháng lệ ly bối hề hà thì phức?
Hạnh tư lậu khu hề đắc miễn ô nhục.
Thuỳ vi nghĩa sĩ hề huy kim ngọc?
Ca hành lộ[1] hề thiếp thân thục.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những khi đi hoặc khi dừng nghỉ,
Luôn nhớ về khúc hát quê hương.
Thân bắt theo chân trời góc đất,
Không thể nhìn cốt nhục thân thương!
Nhà sập đổ cô vong cậu mất,
Trốn bừa nhưng bị đuổi cùng đường.
Chồng quay lưng khi nào trở lại?
Khỏi ô nhục nhờ thiếu sắc hương.
Ai người nghĩa chịu đem vàng ngọc?
Chuộc thiếp về ca khúc hồi hương.
[1] Chỉ câu “Thả phục quy khứ lai, Kiếm ca hành lộ nan” 且復歸去來,劍歌行路難 trong bài Cổ phong ngũ thập cửu thủ 古風五十九首 kỳ 39 của Lý Bạch, ý muốn quy ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Loan Loan » Bi già tứ phách - đệ tứ phách