24/06/2021 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà ma em Mọi

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 22/11/2012 09:38

 

Thập thành công lực mù sa
Vèo bay lễ hội tháng ba dịu dàng
Biên thùy lạp chúc đa mang
Chỉn em sự thể dở dang như hà
Bì nô độn chất si đa
Tuy tiên sất dĩ hà gia nhiên tòng
Bịch Bồ Liễu
Biểu Lô Mông
Bồng lai bích lạc như không nhiên là
Nhi thần mộng Thánh Nam Kha
Man Nương từ sũng chan hòa cố tri
Tuy vân sảo viễn căng trì
Khủng tranh địa khủng phi kỳ cửa an
Giữa đêm lòng lạnh khôn hàn
Con trăng châu thổ Mây Ngàn Mọi ôi!
Nhà Ma Em Mọi đi đời
Bình Nguyên Sương Nguyệt luống lời gọi suông
Tháng Ba Lễ Hội u buồn
Lời dâng Cố Quận Mưa Nguồn rụng rơi
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Nhà ma em Mọi