08/07/2020 12:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang trướng (Giang trướng sài môn ngoại)
江漲(江漲柴門外)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:59

 

Nguyên tác

江漲柴門外,
兒童報急流。
下床高數尺,
倚杖沒中洲。
細動迎風燕,
輕搖逐浪鷗。
漁人縈小楫,
容易拔船頭。

Phiên âm

Giang trướng sài môn ngoại,
Nhi đồng báo cấp lưu.
Hạ sàng cao số xích,
Ỷ trượng một trung châu.
Tế động nghênh phong yến,
Khinh dao trục lãng âu.
Ngư nhân oanh tiểu tiếp,
Dung dị bạt thuyền đầu.

Dịch nghĩa

Nước sông dâng bên ngoài cổng tre,
Trẻ con báo cho biết dòng chẩy gấp.
Bước xuống giường, đã thấy nước lên cao vài tấc,
Chống gậy ra ngoài thấy bãi giữa sông đã ngập mất rồi.
Chim én bay nhẹ để đón gió,
Bầy âu bơi thong thả theo làn sóng.
Bác chài nhẹ nhàng quay thuyền nhỏ,
Thật thung thăng chuyển đầu thuyền.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông dâng ngoài ngõ trúc,
Lũ trẻ báo nước tràn.
Xuống giường, cao vài tấc,
Chống gậy, ngập bãi ngang
Én đón gió uốn éo,
Le theo sóng nhẹ nhàng.
Bác chài quay thuyền nhỏ,
Đầu thuyền xoay dễ dàng.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang trướng (Giang trướng sài môn ngoại)