03/12/2022 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật ký cuối năm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 06:48

 

Mở từng trang nhật ký
Cuộc hành trình tháng năm
Thời gian: người lữ khách
Chẳng bao giờ dừng chân.

Nhớ mùa thu lá chín
Gió mỏng nhẹ rung cành
Cuộc hành hương đứt đoạn
Tìm đâu bóng hình anh...

Trang nhật ký thở dài
Một khoảng trời cô quạnh
Gió đông về se lạnh
Mắc nợ mùa thu xanh.
1995

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nhật ký cuối năm