31/05/2023 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình thu trường học

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/03/2021 06:51

 

Ai bâng khuâng đợi cổng trường,
áo dài ai đã nhuốm sương thu rồi.
Thoảng như ai khẽ gọi ai,
mắt trong ai đã đầy vơi nỗi buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tình thu trường học