28/10/2020 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên núi Ông Đùng

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/09/2007 17:29

 

Núi Ông Đùng ngân nga
Bạn hãy nhìn tôi lớn cao hay thấp bé
Như
chính
tầm vóc, tâm hồn
Vốn có
Bạn bè
Tôi.
Hoà Bình, 27/2/2002

Sự tích Ông Đùng bà Đùng trong chuyện cổ dân gian Mường. Bên núi Ông Đùng là công trình Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Bên núi Ông Đùng