06/08/2020 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Ngô giang hữu cảm
過吳江有感

Tác giả: Ngô Vĩ Nghiệp - 吳偉業

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 22:05

 

Nguyên tác

落日松陵道,
堤長欲抱城。
塔盤湖勢動,
橋引月痕生。
市靜人逃賦,
江寬客避兵。
廿年交舊散,
把酒歎浮名。

Phiên âm

Lạc nhật Tùng Lăng đạo,
Đê trường dục bão thành.
Tháp bàn hồ thế động,
Kiều dẫn nguyệt ngân sinh.
Thị tĩnh nhân đào phú,
Giang khoan khách tỵ binh.
Chấp niên giao cựu tán,
Bả tửu thán phù danh.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tùng Lăng đường giãi nắng chiều
Đê dài như muốn bám theo bên thành
Gương hồ thoáng cũng rung rinh
Ngấn trăng cầu nọ vẽ hình lê thê
Thuế nhiều, vắng ngắt chợ quê
Có người trốn lính đi về bên sông
Xa nhau hai chục năm ròng
Danh hờ than thở nỗi lòng trong say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Vĩ Nghiệp » Quá Ngô giang hữu cảm