08/12/2021 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tệ cẩu 3
敝笱 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 23:31

 

Nguyên tác

敝笱在梁,
其魚唯唯。
齊子歸止,
其從如水。

Phiên âm

Tệ cẩu tại lương,
Kỳ ngư duỷ duỷ.
Tề tử quy chỉ,
Kỳ tụng như thuỷ.

Dịch nghĩa

Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá,
Thì cá ra vô không giữ lại được.
Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước Tề,
Kẻ đi theo đông như nước.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc đó rách để trong cái đập,
Bầy cá kia xuất nhập ngại chi.
Trở về Tề quốc, nàng đi,
Cùng theo đông đảo khác gì nước tuôn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

duỷ duỷ: dáng đi vô ra.
như thuỷ: như nước, cũng là ý đông.

Theo truyện Xuân Thu, Lỗ Trang Công năm thứ 2, phu nhân họ Khương gặp Tề Hầu ở đất Chước, năm thứ 4, phu nhân Văn Khương thết đãi Tề Hầu ở Chúc Khâu, năm thứ 5, phu nhân họ Khương đến Tề Sư, năm thứ 7, phu nhân họ Khương gặp Tề Hầu ở đất Phòng, và lại gặp Tề Hầu ở đất Cốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tệ cẩu 3