30/11/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ ca giả Hà Kham
與歌者何戡

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:51

 

Nguyên tác

二十餘年別帝京,
重聞天樂不勝情。
舊人唯有何戡在,
更與殷勤唱渭城。

Phiên âm

Nhị thập dư niên biệt đế kinh,
Trùng văn thiên nhạc bất thăng tình.
Cựu nhân duy hữu Hà Kham tại,
Cánh dữ ân cần xướng "Vị Thành".

Dịch nghĩa

Hơn hai mươi năm xa cách chốn kinh đô,
Nay lại được nghe nhiều nhạc cung đình rất cảm động.
Ca sĩ cũ nay chỉ còn Hà Kham,
Ông hát tặng tôi bài "Vị Thành khúc".

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa kinh đô hơn hai mươi năm
Lại nghe thiên nhạc chẳng hơn tình
Người ca chỉ sót Hà Kham cũ
Ân cần hát lại khúc Vị Thành
Hà Kham là một ca sĩ nổi tiếng cùng thời với tác giả. Năm 805 tác giả bị biếm ra Lăng Châu làm chức tư mã, tới năm 828 mới được gọi về kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dữ ca giả Hà Kham