05/03/2021 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 17:48

 

Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền,
Trăng in mặt nước, càng nhìn càng say.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gác chèo ngồi tựa mạn thuyền