30/06/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đóng thuế thân

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/07/2008 00:37

 

Biết cơ đầu tháng tiền chưa cạn
Toà thuế Hà Thành rất mẫn cán
Giục giã các thầy đóng thuế thân
Khiến mình trong dạ đâm ngao ngán!

Ơn nhờ cái miệng mấy "ông dân[1]"
Sưu tớ năm nay gấp bộn phần:
Hai chục bảy đồng, đau quá hoạn!
Cắn răng nộp vậy, dám lần khân

Lấy bát họ con vừa giốc ống
Gạt thầm giọt lệ đem đi cống...
Làm tròn bổn phận một thằng dân
Có những đoàn trùm vô sở vọng

Ngẫm nghĩ, song le cũng tự hào
Dân mình há chịu kém ai sao!
Tự do bình đẳng tuy thua thiệt
Nhưng đã bằng người cái... thuế cao!

Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập III, NXB Minh Đức, 1945
[1] Dân biểu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Đóng thuế thân