23/03/2023 03:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khốn khổ biết bao đi giữa mọi người”
“Как тяжело ходить среди людей”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2012 10:05

 

Nguyên tác

Там человек сгорел.
Фет

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать ещё не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

Bản dịch của Thuý Toàn

Ở đó con người bị cháy
Fet

Khốn khổ biết bao đi giữa mọi người
Và vờ vẫn là không bao giờ chết
Và kể lể về trò chơi bi đát
Những đam mê cho những kẻ còn chửa sống trên đời

Và, nhìn vào cơn mộng ác tối đêm
Tìm trật tự trong trận lốc rối ren của tình cảm
Để theo những dáng hồng của nghệ thuật
Hiểu được ra đám cháy tang tóc của cuộc đời!
Ngày 10 tháng 5 năm 1910 (ngày 27 tháng 2 năm 1914)
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Khốn khổ biết bao đi giữa mọi người”