11/08/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Đình hồ hoài cổ

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 21:15

 

Phiên âm

Tương Phi du hậu ký cư chư
Vạn lý man mang nhất tự sơ
Thu nguyệt chiếu tàn nhân hỷ uý
Điều đồng thu tận thế thừa trừ
Trường yên thuỳ thị Đào Chu[1] đĩnh
Số nhạn phi tà Liễu Nghị[2] thư
Lương dạ tiên ông hà xứ phiếm
Thương châu bát thập khải vô ngư

Dịch nghĩa

Sau chuyến chơi xa, hai bà Tương Phi đã đến ở nơi đây
Vẫn là một miền sông nước mênh mông muôn dặm như thủa xưa
Trăng thu tàn bóng, lòng người vui mừng được an ủi
Dỏ lừ thu về thảy đều có cá, đó là luật thừa trừ ở đời
Làn khói dài kia, không biết ai đó đang chèo con thuyền của Đào Chu
Mấy con chim nhạn sà liệng chuyển thư cho Liễu Nghị
Trong đêm đẹp trời, Tiên ông dạo thuyền đến nơi nao?
Chẳng nhẽ ở chốn sông nước tám mươi dặm này lại không có cá?

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tương, Phi khi đã đi xa
Về miền sông nước dặm mờ mênh mông
Trăng thu an ủi cõi lòng
Đem về đầy cá chật trong dỏ lừ
Ở đời có luật thừa trừ
Ai chèo thuyền của Đào Chu thuở nào
Nhạn đàn phấp phới trời cao
Chuyển thư Liễu Nghị, nơi nào Tiên ông?
Đêm về cảnh đẹp trời trong
Thuyền Tiên lướt sóng trên sông. Cá nhiều?
Tương, Phi là hai bà phi vợ vua Thuấn, tên là Nga Hoàng và Nữ Anh, con gái vua Nghiêu. Tương truyền, sau khi chết, hai bà thành thần sông Tương, một nhánh chính của hồ Động Đình.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
[1] Tức Phạm Lãi thời Chiến quốc, thượng tướng nước Việt, sau khi giúp Câu Tiễn đánh thắng Ngô vương Phù Sai đã từ quan lên thuyền chu du trong chốn Ngũ hồ, sau đến đất Đào đi buôn, tự xưng là Đào Chu công.
[2] Theo Liễu Nghị truyện của Lý Triều Uy đời Đường thì Liễu Nghị đã đến Động Đình hồ chuyển thư của con gái cho Long quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Động Đình hồ hoài cổ