16/08/2022 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huế, ngày hè

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 21/04/2007 02:48

 

(Tặng Hà Xuân Tế)

Lửa hạ bừng bừng cháy,
Làn ma trốt trốt bay.
Tiếng ve rè rè mãi
Đánh đổ giấc ngủ ngày.

Đường sá ít người đi,
Bụi cây lắm kẻ núp,
Xơ xác quán nước chè,
Ra vào người tấp nập.

Phe phẩy chiếc quạt tre,
Chú nài ngồi đầu voi
Thỉnh thoảng giơ tay bẻ
Năm ba chùm nhãn còi.

Huê phượng như giọt huyết,
Giỏ xuống phủ lề đường.
Mặt trời gay gay đỏ
Nhuộm đỏ góc sông Hương.
Nguồn: Huế, đẹp và thơ, 1939

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Huế, ngày hè