11/08/2020 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn mặn uống nước đỏ da

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:46

 

Ăn mặn uống nước đỏ da,
Nằm đất nằm cát cho ma nó hờn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn mặn uống nước đỏ da