23/09/2020 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con sông
River

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 30/01/2018 16:16

 

Nguyên tác

“I love you”, said the river
But I don’t have an opportunity to think of –
No second to talk about –
No, I hope I will be a swimmer

“I love you”, said the river
So, the ship was floating
Where was going?
Love has no border

“I love you”, said the river
Wave is joking around here
Come here! Come here!
My lover, my younger lover.
Nguồn: Think about the poetic rhymes, NXB Thanh niên, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Con sông