02/02/2023 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống cử nhân Nguyễn Giản Phủ chi Bắc Ninh hậu bổ
送舉人阮簡甫之北寧候補

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2016 15:27

 

Nguyên tác

落莫霜鴻客里看,
送君此度跨征鞍。
著鞭道上開前步,
捧檄橋邊認故山。
秋過蘇江蓴正長,
月來恒嶺菊初團。
莫言此地稱繁劇,
利器由來別錯盤。

Phiên âm

Lạc mạc sương hồng khách lý khan,
Tống quân thử độ khoá chinh an.
Trước tiên đạo thượng khai tiền bộ,
Bổng hịch[1] kiều biên nhận cố san.
Thu quá Tô giang thuần chính trưởng,
Nguyệt lai Hằng lĩnh[2] cúc sơ đoàn.
Mạc ngôn thử địa xưng phồn kịch,
Lợi khí do lai biệt thác bàn.

Dịch nghĩa

Hãy xem nơi dặm khách cánh chim hồng bay trong sương mù mịt
Lần này tiễn anh lên yên ngựa đi xa
Trên đường vung roi ngựa mở mang sự nghiệp người đi trước
Bên cầu cầm hịch nhận ra núi cũ
Mùa thu đã qua bên sông Tô, rau dút xanh rờn
Trăng lên bên núi Hằng hoa cúc vừa nở tròn
Chớ nói đất này là nơi gian khổ
Người tài xưa nay thường tỏ rõ mình ở nơi khó khăn

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Dặm khách chim hồng lãng đãng sương
Hôm nay tiễn bác, bước đường trường
Vung roi trên ngựa theo người trước
Nâng hịch bên cầu nhận cố hương
Thu muộn dòng Tô rau dút tốt
Trăng lên núi Nguyệt cúc hoa vàng
Chớ rằng đất ấy nhiều gian khổ
Kiếm sắc rừng gai vốn đã tường
Nguyên chú: Cha Giản Phủ đã từng làm tri huyện Bắc Ninh, bấy giờ ở Bắc Ninh có nhiều trộm cướp tụ họp.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Cầm tờ hịch đi làm quan.
[2] Núi Hằng. Núi này nằm ở Bắc Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tống cử nhân Nguyễn Giản Phủ chi Bắc Ninh hậu bổ