28/09/2021 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Trì xuân nhạn kỳ 2
官池春雁其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:22

 

Nguyên tác

青春欲盡急還鄉,
紫塞寧論尚有霜。
翅在雲天終不遠,
力微矰繳絕須防。

Phiên âm

Thanh xuân dục tận cấp hoàn hương,
Tử tái ninh luân (luận) thượng hữu sương.
Sí tại vân thiên chung bất viễn,
Lực vi tăng chước tuyệt tu phòng.

Dịch nghĩa

Xuân xanh muốn hết mau về làng gấp,
Nơi biên gìới rực đỏ kia chớ bàn chuyện hãy còn sương.
Cánh tại mây trời cuối cùng không có đi xa được,
Vì sức yếu muốn cục cựa phải nên phòng bị cẩn thận.

Bản dịch của Phan Ngọc

Xuân xanh muốn hết vội về quê
Biên giới Nhạn Môn sương phủ che
Cánh vỗ trời mây xa chẳng mấy
Lưu tâm tên đạn nhớ phòng, dè
(Năm 763)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan Trì xuân nhạn kỳ 2