06/12/2019 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn lại

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 15/08/2016 08:05

 

Trận Đại Hồng Thuỷ
Không giáo dục được gì
Nếu anh làm tên thiêu thân

Chàng Atlas hay ho gì
Nếu anh chẳng thèm nhìn

Lâu đài văn minh không có
Nếu ngòi bút chỉ là cọng rơm.
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhìn lại