02/04/2023 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khát thèm

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 20:56

 

Thêm một ly rượu gạo
Nhớ mấy điếu thuốc rê
Kính mờ mang đọc sách
Gần quê càng khát quê
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Khát thèm