27/09/2022 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng thành xuân vọng
登城春望

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:03

 

Nguyên tác

物外山川近,
晴初景靄新。
芳郊花柳遍,
何處不宜春。

Phiên âm

Vật ngoại sơn xuyên cận,
Tình sơ cảnh ái tân.
Phương giao hoa liễu biến,
Hà xứ bất nghi xuân?

Dịch nghĩa

Lên thành nhìn ra ngoài, núi sông như ở ngay gần,
Vừa tạnh mưa nên phong cảnh điểm những tầng mây mới.
Vùng ven thành tươi tốt, hoa liễu nở khắp nơi,
Có nơi nào là không thấy bóng dáng mùa xuân?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngay bên ngoài thành là sông núi
Vừa tạnh mưa mây mới lửng lơ
Thơm hoa liễu khắp ngoại ô
Chỗ nào mà chẳng xuân tô điểm hồng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Đăng thành xuân vọng