07/03/2021 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong mắt em

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lan Linh vào 08/06/2018 18:45

 

Thác nguồn trong mắt em về
Buồn mi vào hạ tái tê nơi này
Ngoài song quên lãng mọi ngày
Tình sầu lối ngõ mưa bay đường trần.
Ngày 16-02-2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Trong mắt em