24/09/2020 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ly 4
魚麗 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:18

 

Nguyên tác

物其多矣,
維其嘉矣。

Phiên âm

Vật kỳ đa hỹ,
Duy kỳ gia hỹ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vật dùng ăn uống dồi dào
Lại còn tốt nữa món nào cũng ngon
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ngư ly 4