15/08/2020 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương em anh để trong lòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:15

 

Thương em anh để trong lòng,
Việc quan anh cứ phép công anh làm.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương em anh để trong lòng