04/12/2021 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lin Ga

Tác giả: Nguyễn Thuỵ Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 23:19

 

Vụt lớn nhanh hơn cả Thánh Gióng
đạp đổ quyền uy
chọc mù trí tuệ
mê muội vòng quay mông lung

mềm hay cứng cung thức lòng
không dấu nổi
sự mụ mẫn của đàn ông
là sức mạnh đàn bà không từ chối
dục vọng hay khát vọng cũng thường
biến nhiều thứ cao sang thành con rối

Ở thấp đối xứng bộ óc
neo lại một cực tồn tại cho loài người
điều khiển một vùng bí mật
sáng tạo ra bi hài kịch đời

đêm trong mơ ngỡ mình hoá Tháp Chăm
sương mờ hư ảo
và em tới như một người mộ đạo
lặng im thoát tục với Lin Ga.
Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thuỵ Kha » Lin Ga