05/02/2023 22:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin mua

Tác giả: Nguyễn Đức Phước

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 14:00

 

Bán cho một đĩa vị tha
Mớ ba, mớ bảy cũng là yêu thương
Ngẫm ra muôn sự bình thường
Thế gian đố kỵ ai nhường cho ai?

Bán cho một đĩa nụ cười
Để tôi chia bớt cho người cuộc vui
Ngày qua đã lắm buồn rồi
Ơi cô chủ quán đấy hời tôi xin

Bán cho một đĩa niềm tin
Cho đời, cho bạn, cho mình còn nhau
Thời gian mái tóc đổi màu
Người ơi xin chớ vàng - thau cợt đùa.

Quán đông lắm bán nhiều mua
Tôi kêu khản giọng vẫn chưa tới mình
8/2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Phước » Xin mua