19/05/2022 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn
送北使安魯威,李景山

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 09:00

 

Nguyên tác

躔聚韶光射海涯,
拂開淚眼睹龍飛。
料知炎燠聞還遠,
敢恨春光照較遲。
五嶺山高人未渡,
三湘水闊雁先歸。
太平有象憑君語,
喜溢津津入色眉。

Phiên âm

Triền tụ thiều quang xạ hải nhi (nhai),
Phất khai lệ nhãn đổ long phi[1].
Liệu tri viêm áo văn hoàn viễn,
Cảm hận xuân quang chiếu giảo trì.
Ngũ Lĩnh sơn cao nhân vị độ,
Tam Tương thuỷ khoát nhạn tiên quy.
Thái bình hữu tượng bằng quân ngữ,
Hỷ dật tân tân nhập sắc mi.

Dịch nghĩa

Ánh sáng sao sứ thần tụ lại rọi tới ven biển,
Gạt hai hàng nước mắt, nhìn thấy rồng bay.
Cũng liệu biết lời tâu bày từ miền nóng nực này còn nhiều xa cách,
Đâu dám oán giận ánh sáng mùa xuân soi tới chậm.
Núi Ngũ Lĩnh cao, người chưa vượt qua,
Sông Tam Tương mênh mông, chim nhạn đã về báo tin trước.
Có cảnh thái bình là nhờ ông nói giúp,
Niềm vui mừng của tôi tràn ngặp sắc mặt nét mây.

Bản dịch của Nguyễn Văn Lãng

Xe sứ ngời sao sáng biển mây,
Mở đôi mắt lệ ngó rồng bay.
Biêt rằng xứ nóng lời xa lắc,
Đâu dám hờn xuân ánh rọi chầy.
Ngũ Lĩnh non cao người chửa tới,
Tam Tương nước cả nhạn về ngay.
Thái bình cảnh tượng nhờ ông nói,
Nỗi sướng niềm vui rạng nét mày.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Lúc này thái thượng hoàng Trần Nhân Tông mới qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Tống bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn