05/12/2022 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân niên lâu cư kỳ 1
新年樓居其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Hồng Vịnh - 阮福洪詠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2021 18:45

 

Nguyên tác

五十平頭一個僧,
兀然危坐小樓層。
嚴身潔似南山豹,
聳思飄如北海鵬。
倒影蘭苕浮茗碗,
搖光榆柳映書縢。
世間無若翁閒健,
盡日窮探倒上乘。

Phiên âm

Ngũ thập bình đầu nhất cá tăng,
Ngột nhiên nguy toạ tiểu lâu tằng.
Nghiêm thân khiết tự Nam sơn báo,
Tủng tứ phiêu như Bắc hải bằng.
Đảo ảnh lan điều phù mính oản,
Diêu quang du liễu ánh thư đằng.
Thế gian vô nhược ông nhàn kiện,
Tận nhật cùng thám đảo thượng thằng (thừa).

Dịch nghĩa

Chỉ là một ông sư đầu trọc năm mươi tuổi
Ngồi ngất ngưỡng trên tầng lầu nhỏ nhoi
Thân thể nghiêm chỉnh trong sạch như con báo ở núi Nam
Ý nghĩ chót vót tung bay như con chim bằng ở biển Bắc
Bóng bông lan dọi ngược trong chén trà
Cây dương liễu hắt ánh sáng lung lay vào những chồng sách
Trong đời không gì bằng một ông già khoẻ an nhàn
Suốt ngày xem ngẫm đến nơi đến chốn đạo thượng thừa

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một sư đầu trọc tuổi năm mươi,
Tầng nhỏ lầu cao ngất ngưỡng ngồi.
Tựa báo non Nam thân sạch sẽ,
Như bằng biển Bắc ý khơi vơi.
Chén trà soi bóng lan tươi thắm,
Chồng sách in hình liễu rạng ngời.
Một lão thanh nhàn ai sánh kịp,
Thượng thừa tu học suốt ngày trời.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 7 (150), 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Hồng Vịnh » Tân niên lâu cư kỳ 1