22/09/2020 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đội ơn chín chữ cù lao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2015 13:32

 

Đội ơn chín chữ cù lao,
Sinh thành kể mấy non cao cho bằng.
Trời ơi có thấu tình chăng!
Bước sang mười sáu ông trăng gần già.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đội ơn chín chữ cù lao