07/12/2021 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nữ Nhi phố ca
女兒浦歌

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:02

 

Nguyên tác

女兒浦前湖水流,
女兒浦口過湖州。
湖中日日多風浪,
湖邊人人還白頭。
大孤山前女兒灣,
大孤山下浪如山。
山前日日風和雨,
山下舟船自往還。

Phiên âm

Nữ Nhi phố tiền hồ thuỷ lưu,
Nữ Nhi phố khẩu quá Hồ Châu.
Hồ trung nhật nhật đa phong lãng,
Hồ biên nhân nhân hoàn bạch đầu.
Đại Cô san tiền Nữ Nhi loan,
Đại Cô san hạ lãng như san.
San tiền nhật nhật phong hoà vũ,
San hạ chu thuyền tự vãng hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước bến Nữ Nhi nước hồ trôi,
Cửa bến Nữ Nhi thông Hồ Châu.
Trong hồ ngày ngày nhiều sóng gió,
Bên hồ người người càng trắng đầu.
Trước núi Đại Cô vũng Nữ Nhi,
Dưới núi Đại Cô sóng núi di.
Trước núi ngày ngày mưa cùng gió,
Dưới núi ghe thuyền tự đến đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Nữ Nhi phố ca