27/09/2020 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đi đâu đấy hỡi ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 14/10/2008 05:06

 

Ai đi đâu đấy[1] hỡi ai,
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
Tìm em như thể tìm chim,
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông.
Tìm bể Đông thấy lông chim nhạn,
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay,
Hôm qua là chín, hôm nay là mười.
Tìm em đã mướt mồ hôi,
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu.
Tìm em chẳng thấy em đâu,
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
[1] Khảo dị: “đường ấy”, “đằng ấy”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đi đâu đấy hỡi ai