23/03/2023 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống lão thiếp hoàn thôn cư
送老妾還村居

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 22:04

 

Nguyên tác

無限東風暖襲人,
醉中扶起老來身。
慇懃報道無他語,
江館煙村共一春。

Phiên âm

Vô hạn đông phong noãn tập nhân,
Tuý trung phù khởi lão lai thân.
Ân cần báo đạo vô tha ngữ,
Giang quán yên thôn cộng nhất xuân.

Dịch nghĩa

Gió đông thật đầm ấm theo quanh người,
Trong say dìu đỡ tấm thân già yếu.
Trước sau nhắc nhở dặn bảo:
Quán nhỏ bên sông và xóm toả khói chiều cũng cùng trong một trời xuân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió đông ấm áp vuốt ve người,
Say, đỡ thân già, nói chuyện vui.
Nhắc nhở trước sau cùng một ý,
Quán sông, xóm cũ một xuân tươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Tống lão thiếp hoàn thôn cư