03/06/2023 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên đường và địa ngục

Tác giả: Vladimír Holan

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2008 01:32

 

Bản dịch của Dương Tất Từ

Không gì có thể biện bạch cho nhà thơ, kể cả cái chết
Nhưng dẫu sao, trong cái nghề đầy hiểm hoạ
bao giờ cũng đọng lại dăm ba tín hiệu
Trong những tín hiệu đó
không phải là sự hoàn hảo
mà là tính chân thực.
Cho dù sự hoàn hảo kia được sánh với thiên đường
Cho dù tính chân thực bị coi là địa ngục.
Nguồn: Thành phố tội lỗi, Thơ Tiệp thế kỷ 20, NXB Thế giới, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimír Holan » Thiên đường và địa ngục