26/07/2021 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi Valery Bryusov
Վալերի Բրյուսովին

Tác giả: Hovhannes Tumanyan - Հովհաննես Թումանյան

Nước: Armenia
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2020 18:49

 

Nguyên tác

Մեզ մոտ եք եկել ձյունի աշխարհից,
Կոչում դեպ բարին, դեպ վսեմն ու սեր
Մեր ցավոտ սրտում զարթնում են նորից
Երջանիկ կյանքի իղձեր ու հույզեր։

Աշխարհից աշխարհ թող ձեն տան իրար,
Որոնք իշխում են մարդկանց սրտերին,
Ազգերն ինչ ունեն ազնիվ ու պայծառ,
Թող ի մի բերեն էս դառն օրերին։

Եվ թող սրտերի դաշըն կապեն կուռ,
Ամուր շաղկապեն անսահման սիրով,
Շնչեն կենդանի մի շունչ ընդհանուր,
Կյանքը ջերմացնեն հոգեղեն հըրով։

Եվ թող մի պայքար լինի կյանքի մեջ՝
Թե ով ավելի ուժգին կըսիրի,
Եվ թող մի մրցում լինի միշտ անվերջ՝
Բարու, գեղեցկի ու վեհ գործերի։

Եվ բանաստեղծի խոհերն իմաստուն
Քանզի խոսքեր չեն ապարդյուն ու սին,
Եվ քանզի մարդը կարող է մարդուն
Սիրել— երջանիկ ապրել միասին։

Bản dịch của Thuý Toàn

Xuất hiện từ nơi xa, miền băng tuyết
Kêu gọi tinh thần cao cả và tình yêu
Và hy vọng được người người ghi nhận
Đã trở nên trinh bạch và thâm nguyên

Trong nỗi đau, mắt người tuôn đẫm lệ
Những ý định của chúng tôi sẽ trinh bạch sáng trong
Và tiếng nói khác nhau trong nước sẽ hoà hợp
Dưới vòm trời chung của nhân hậu từ tâm

Mong trong tim gắn kết thiện tâm và điều tử tế
Khắc phục trong không gian và biến mất chốn xa
Mong, nhớ rằng chỉ mình ông được phó thác
Thể hiện mình là đạo lý địa cầu ta

Còn một khi chúng ta trong cuộc đấu tranh phải thi thố
Thì chỉ trong một điều: ai hơn thảy mọi người
Cống hiến hết mình và yêu thuơng vô tận
Lại giành cho mình ít lợi lộc ở đời

Và thi nhân đúng khi tiên đoán cho chúng ta vị thánh
Của mọi thời gian - thế kỷ sáng ngời và người người mong ngóng
Nơi con người yêu mến con người
Nơi con người hạnh phúc bởi con người
1916
Nguồn: Một nghệ thuật cao cả (Dịch văn học - Văn học dịch), Thuý Toàn, NXB Thế giới, Hà Nội, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hovhannes Tumanyan » Gửi Valery Bryusov