28/05/2024 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 3
和大明使余貴其三

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 09:37

 

Nguyên tác

三十年前過建康,
秋風萬里一征艎。
六朝人物鍾山在,
百戰關河江水長。
鐵甕石頭惟夜月,
烏衣朱雀指斜陽。
大明今日都江左,
胡運危亡漢運昌。

Phiên âm

Tam thập niên tiền quá Kiến Khang[1],
Thu phong vạn lý nhất chinh hoàng.
Lục triều[2] nhân vật Chung Sơn tại,
Bách chiến quan hà Giang thuỷ[3] trường.
Thiết Úng, Thạch Đầu[4] duy dạ nguyệt,
Ô Y, Chu Tước[5] chỉ tà dương.
Đại Minh kim nhật đô Giang Tả[6],
Hồ[7] vận nguy vong Hán[8] vận xương.

Dịch nghĩa

Ba mươi năm trước đây, đã qua đất Kiến Khang,
Trong gió thu, một con thuyền đi muôn dặm.
Những nhân vật Lục triều đâu, núi Chung Sơn vẫn còn đó,
Nơi cửa ải qua trăm trận đánh vẫn như nước sông Giang chảy hoài.
Thành Thiết Úng, núi Thạch Đầu duy còn ánh trăng,
Ngõ Ô Y, cầu Chu Tước chỉ còn ánh chiều tà.
Nay Đại Minh đóng đô ở Giang Tả,
Vận người Hồ suy vong, vận người Hán hưng thịnh.

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Kiến Khang năm trước vẫn mơ màng,
Muôn dặm con thuyền thuận gió sang.
Nhân vật sáu triều ghi đỉnh núi,
Quan hà trăm trận suốt Tràng Giang.
Thạch Đầu, Thiết Úng, trơ trăng lạnh
Châu Tước, Ô Y, lạt bóng vàng.
Giang Tả, Đại Minh nay vững chãi,
Hồ suy, Hán thịnh việc không thường.
[1] Ở phía nam Nam Kinh bây giờ. Năm Thiệu Phong thứ 5 (1345) đời Trần Dụ Tông, Phạm Sư Mạnh đã phụng mệnh sang đây để biện bạch việc cột đồng với phái bộ nhà Nguyên.
[2] Tức Ngô, Đông Tấn, Lưu Tống, Tề, Lương và Trần, vì sáu triều đại này đều đóng đô ở Kiến Khang, nên gọi chung là Lục triều.
[3] Tức sông Trường Giang, có qua Kiến Khang.
[4] Thiết Úng: tên thành; Thạch Đầu: tên núi ở Kiến Khang.
[5] Ô Y: tên ngõ; Chu Tước: tên cầu, nơi ở của Vương Đạo, Tạ An là những nhà quyền quý đời Tấn.
[6] Tức hạ lưu sông Trường Giang, các xứ thuộc tỉnh Giang Tô bây giờ.
[7] Chỉ nhà Nguyên.
[8] Chỉ nhà Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 3