23/03/2023 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịnh hữu vãn thi kỳ 2
并有輓詩其二

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 14:44

 

Nguyên tác

娘子平生巧針線,
針線曾能稱我心。
一別茫茫何處是,
如今不線亦無針。

Phiên âm

Nương tử bình sinh xảo châm tuyến,
Châm tuyến tằng năng xứng ngã tâm.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất tuyến diệc vô châm.

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn giỏi thêu thùa vá may
Đường kim mũi chỉ từng làm vui lòng ta
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay không chỉ cũng không kim

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nàng khéo thêu thùa
Đường kim mũi chỉ làm vừa lòng ta
Từ phen mù mịt cách xa
Không kim không chỉ lòng ta ưu sầu
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tịnh hữu vãn thi kỳ 2