24/10/2021 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Amor vào 02/05/2006 10:45

 

“Đám đất phẳng phiu
Cỏ xanh xanh biếc
Nhảy vào đây chơi
Em vui phải biết!”
Bỗng bê “ối chết!”
Uống nước một hồi
Lên bờ nhìn lại
“Đúng ao bèo rồi!”
Chú bê sở dĩ nhầm ao bèo với bãi cỏ vì chú ta nhanh nhẩu đoảng chứ sao, nhưng lần sau chắc chắn chú ta ko làm như thế nữa vì chú đã nhận được một bài học trực quan rồi. Trẻ em cũng vậy, chẳng có bài học nào gây ấn tượng bằng trực quan, lần này sai, nhưng lần sau sẽ biết để mà tránh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Bê