24/10/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầu dây Mỹ Thuận

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:29

 

Chiếc cầu như một cây đàn
Hàng trăm sợi cáp hàng hàng xe qua
Giao thông huyết mạch hiền hoà
Mạch vào thành phố, mạch ra đồng bằng.

Lúa khoai cây trái bạc vàng
Cá tôm sản vật rung ngàn tiếng ca
Cây đàn hoà nhịp ngân nga
Sông sâu cùng với biển xa ngàn trùng,

Ngày đêm đàn cứ ngân rung
Trái tim thơ cũng hát cùng đất đai
Thơ đi suốt dọc đường dài
Cây đàn Mỹ Thuận ngân hoài không thôi...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Cầu dây Mỹ Thuận