27/10/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành thứ cổ thành điếm phiếm giang tác, bất quỹ bỉ chuyết, phụng trình Giang Lăng mạc phủ chư công
行次古城店泛江作,不揆鄙拙,奉呈江陵幕府諸公

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:49

 

Nguyên tác

老年常道路,
遲日復山川。
白屋花開裏,
孤城麥秀邊。
濟江元自闊,
下水不勞牽。
風蝶勤依槳,
春鷗懶避船。
王門高德業,
幕府盛才賢。
行色兼多病,
蒼茫泛愛前。

Phiên âm

Lão niên thường đạo lộ,
Trì nhật[1] phục sơn xuyên.
Bạch ốc hoa khai lý,
Cô thành mạch tú biên.
Tể giang nguyên tự khoát,
Há thuỷ bất lao khiên.
Phong điệp cần y tưởng,
Xuân âu lại tị thuyền.
Vương môn cao đức nghiệp,
Mạc phủ thịnh tài hiền.
Hành sắc kiêm đa bệnh,
Thương mang phiếm ái tiền.

Dịch nghĩa

Tuổi già rồi mà vẫn còn phải lo kiếm sống,
Mùa xuân lại tới với non sông.
Trong căn nhà nghèo hoa nở,
Ngay bên thành trơ vơ lúa tốt tươi.
Sang sông, tự nó đã mênh mông rồi,
Xuống nước không tốn sức kéo.
Bướm trong gió động, nép vào mái chèo,
Con le trong mùa xuân bám sát vào mạn thuyền.
Triều đình đề cao đạo đức,
Nên nơi quận huyện nhiều kẻ hiền tài.
Vẻ mặt mỏi mệt vì đi đường kèm theo lắm bệnh tật,
Trước đó lại phóng túng nên giờ đây thấy ngỡ ngàng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuổi già vẫn mưu sinh,
Non sông xuân lại tới.
Hoa nở trong nhà nghèo,
Bên thành lẻ, lúa trỗi.
Vượt sông vốn bao la,
Xuống nước kéo không ngại.
Cò xuân né nhờ thuyền,
Bướm gió chăm bám lái.
Cửa vua, đức nghiệp cao,
Quận đường nhiều người giỏi.
Lắm bệnh thêm đường dài,
Ham vui nên chới với.
(Năm 768)

[1] Do chữ "xuân nhật trì trì" 春日遲遲 (ngày xuân chầm chậm) từ Kinh thi, chỉ mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hành thứ cổ thành điếm phiếm giang tác, bất quỹ bỉ chuyết, phụng trình Giang Lăng mạc phủ chư công