22/03/2023 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 4
惜花步藏湘州春園主人元韻其四

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 08:13

 

Nguyên tác

繁英繞甸競呈妍,
葉底閑看蛺蝶眠。
室外獨留滋卉地,
年來幸得養花天。
文禽共惜春將去,
秀野欣逢紅欲然。
戲仿唐宮護佳種,
金鈴輕綰赤闌邊。

Phiên âm

Phồn anh nhiễu điện cạnh trình nghiên,
Diệp để nhàn khan giáp điệp miên.
Thất ngoại độc lưu tư huỷ địa,
Niên lai hạnh đắc dưỡng hoa thiên.
Văn cầm cộng tích xuân tương khứ,
Tú dã hân phùng hồng dục nhiên.
Hí phỏng Đường cung hộ giai chủng,
Kim linh khinh oản xích lan biên.

Bản dịch của Phan Văn Các

Đầy đồng hoa thắm ngát đua hương
Dưới lá nhìn xem điệp mộng vương
Vun bón đất màu khi nảy lộc
Tưới nhuần mưa bụi buổi xuân sang
Chim màu tiếc luyến thiều quang hết
Vườn đẹp vui mừng đỏ ánh dương
Bắt chước cung Đường chăm giống đẹp
Thềm son ta nhẹ buộc chuông vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tích hoa bộ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 4