22/10/2021 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký đệ tử thi
寄弟子詩

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 26/09/2010 05:13

 

Nguyên tác

桃李芳園勝卉多,
小心培壅二年過。
如今無力傳春色,
長向秋風嘆一嗟。

Phiên âm

Đào lý phương viên thắng huỷ đa,
Tiểu tâm bồi ủng nhị niên qua.
Như kim vô lực truyền xuân sắc,
Trường hướng thu phong thán nhất ta.

Dịch nghĩa

Các cây đào cây lý trong vườn thơm rất tốt tươi,
Tôi đem lòng bồi đắp hai năm qua.
Nhưng đến nay không còn tâm lực để truyền sắc xuân cho vườn cây ấy nữa,
Đành đứng trước gió thu than một tiếng than.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Vun đắp lâu rày, dạ chứa chan,
Vườn thơm đào lý, nhựa đang tràn.
Buồn nay vô lực truyền xuân sắc,
Trước gió thu dài, một tiếng than!
Tên bài thơ do người gửi đặt.

Nguồn: Nam Trân, Huế - đẹp và thơ, NXB Hội Nhà văn, 2007.
Phần dịch thơ lấy trong bài viết: "Hành xử và đóng góp của một trí thức yêu nước" của nhà nghiên cứu Nguyễn Sĩ Đại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Ký đệ tử thi