24/01/2022 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý kỳ 2
古意其二

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 15:19

 

Nguyên tác

梧桐初落金井床,
斷蛩聲裏月如霜。
沉沉玉漏清秋夜,
妾顏如花恐愁謝。

Phiên âm

Ngô đồng sơ lạc kim tỉnh sàng,
Đoạn cung thanh lý nguyệt như sương.
Trầm trầm ngọc lậu thanh thu dạ,
Thiếp nhan như hoa khủng sầu tạ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngô đồng vừa rụng giếng vàng,
Dế kêu ẩn ức trong màn trăng sương.
Giọt hồ trầm lắng vấn vương,
Hoa thu, sầu thiếp dễ hương sắc tàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Cổ ý kỳ 2