02/12/2022 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên Xô, sự hứa hẹn duy nhất

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi bruce lee vào 29/02/2008 21:04

 

Bản dịch của Tế Hanh

Anh em ơi ! chúng ta thấy nhau trong một tấm gương nhân loại
Không thể nào vỡ, không thể nào mờ
Anh em ơi ! chúng ta thấy nhau trong một tấm gương trần gian
Một tấm gương lớn, một nước lớn soi đường
Tất cả nước khác lớn lên trong ánh sáng ấy
Dù đó là bạn hay thù
Liên Xô cũng làm cho họ lớn hơn, tốt hơn

Sau lưng chúng ta, sợ sệt, hằn thù, chết chóc
Làm huỷ hoại hạnh phúc chúng ta ước mơ
Nhưng trước mắt chúng ta, ở phương đông Ngày đã mở
Hiện tại cầm trong đôi tay vững chãi
Những mầm mống một cuộc đời không giới hạn lo âu

Liên Xô mong muốn hoà bình cho mình và cho tất cả
Liên Xô từng thử thách trong chiến tranh đang xoá tan đổ nát
Chăm lao động, mắt mở to nhìn chiến thắng
Liên Xô hiểu thế nào là nỗi cô đơn
Nên muốn đoàn kết lại và đoàn kết tất cả thế gian

Anh em ơi ! Liên Xô là con đường duy nhất tự do
Nơi chúng ta đi qua để đến hoà bình
Một hoà bình thuận lợi cho lòng ham sống
Tất cả đều thu nhỏ lại
Và trái đất phải chiếm một tương lai tươi sáng
Bài thơ trên được viết năm 1950 khi Paul Éluard sang thăm Liên Xô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Liên Xô, sự hứa hẹn duy nhất