07/07/2022 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ chồng đời nay

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 06/12/2009 18:44

 

Bây giờ thời buổi văn minh
Phu phụ chi tình có vẻ khác xưa
Mợ tham, mợ đốc nhởn nhơ
Lấy chồng ngồi ruỗi, ăn nhờ chiếc lương
Suốt ngày son phấn điểm trang
Tiêu khiển đêm trường: nhà hát, tổ tôm
Con thời sẵn vú nuôi ôm
Nước, cơm sẵn bếp tận mồm bưng lên
Phong lưu, chồng vợ là tiên
Hễ cậu kém tiền, giở luật cởi duyên
Tung hô "nam nữ bình quyền"!
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập I, Trung Bắc Tân Văn, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Vợ chồng đời nay