18/05/2024 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Bình nhàn vịnh
太平閑咏

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2015 18:27

 

Nguyên tác

太平自古羈縻域,
諸葛名卿擁節來。
千里山岩童草樹,
百年城郭古樓臺。
磯陳水獸餘青蘚,
塔起天螺長碧苔。
景可閑棲兼宦隱,
風光爲賞昔人開。

Phiên âm

Thái Bình[1] tự cổ ky mi[2] vực,
Gia Cát danh khanh ủng tiết lai.
Thiên lý sơn nham đồng thảo thụ,
Bách niên thành quách cổ lâu đài.
Ky trần thuỷ thú dư thanh tiển,
Tháp khởi thiên loa trưởng bích đài.
Cảnh khả nhàn thê kiêm hoạn ẩn,
Phong quang vi thưởng tích nhân khai.

Dịch nghĩa

Thái Bình từ cổ vẫn thuộc đất ky mi
Danh thần Gia Cát từng đem cờ tiết đến
Ngàn dặm núi non, cây cỏ mướt
Trăm năm thành quách, lâu đài xưa
Đá xếp hình con thú nước, nổi đám rong biếc
Tháp nhô hình con ốc trời, mọc đầy rêu xanh
Cảnh khá thanh nhàn, vừa làm quan, vừa ở ẩn
Người xưa mở ra thưởng thức phong quang

Bản dịch của Lâm Giang

Từ xưa phủ Thái đất ky mi
Gia Cát từng đem cờ tiết về
Ngàn dặm núi khe, quang cây cỏ
Trăm năm thành quách, cổ lâu đài
Đá bay hình thú, rêu lan phủ
Tháp tựa ốc trời, nấm mọc dày
Cảnh trí thanh nhàn, quan ở ẩn
Người xưa ai mở cảnh quan này
Nguyên chú: Từ nhà Nguyễn về trước, những thổ mục ở đất Thái Bình tự cai trị lấy. Từ năm Hồng Vũ nhà Minh, bắt đầu cử Gia Cát Thiên Thạch là quan người Hán đến làm Tri phủ.

[1] Tên phủ thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
[2] Sự ràng buộc lỏng lẻo. Ở đây dùng để chỉ khu tự trị của dân tộc ít người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thái Bình nhàn vịnh