16/07/2024 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cung từ
春宮詞

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 20:57

 

Nguyên tác

御河橋畔是儂家,
一入深宮虛歲華。
別院黃昏吹鳳管,
月鉤斜照刺桐花。

Phiên âm

Ngự hà[1] kiều bạn thị nông gia,
Nhất nhập thâm cung hư tuế hoa.
Biệt viện hoàng hôn xuy phượng quản,
Nguyệt câu tà chiếu thứ đồng hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà em cạnh cầu Ngự Hà,
Vào thâm cung uổng tuổi hoa một đời.
Hoàng hôn thổi khúc bi ai,
Trăng non châm chọc mỉa mai ngô đồng.
[1] Tên kênh đào, tức Nam Vận hà 南運河, đời Đường gọi Vĩnh Tế cừ 永濟渠, Tống, Nguyên gọi là Ngự hà 禦河, Thanh gọi Vệ hà 衛河.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Xuân cung từ